117 Núi ThànhHoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
0796660849